10میلیون
  ورود

برای ورود، باید کوکی را فعال کنید. در صورتی که شما کامپیوتر را مشتركاً با اشخاص دیگری استفاده می کنید، باید به هنگام خروج، لاگ اوت (خروج) را بزنید.نام کاربری:
رمز عبور:اطلاعات بازی

سرعت بازی 10000000

سرعت حمله 1000

ظرفیت انبار 10000000


» تاریخ شروع:
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت: ۲۰:۱۵


» تاریخ آزادسازی منجنیق:

۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت: ۲۳:۴۵


» تاریخ آزادسازی ناتار:

۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت: ۲۳:۴۵جایزه سرور :

بازیکن برنده :
100.000 تومان
اعضای اتحاد برنده :
5000 سکه طلا هر نفر