20 میلیون
  ورود

برای ورود، باید کوکی را فعال کنید. در صورتی که شما کامپیوتر را مشتركاً با اشخاص دیگری استفاده می کنید، باید به هنگام خروج، لاگ اوت (خروج) را بزنید.نام کاربری:
رمز عبور:اطلاعات بازی

سرعت بازی 20000000

سرعت حمله 1500

ظرفیت انبار 14000000


» تاریخ شروع:
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت: ۲۰:۴۲


» تاریخ آزادسازی منجنیق:

۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت: ۱۹:۳۰


» تاریخ آزادسازی ناتار:

۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت: ۲۲:۰۰جایزه سرور :

بازیکن برنده :
100.000 تومان
اعضای اتحاد برنده :
5000 سکه طلا هر نفر